Jakie obowiązują uprawnienia na podnośniki koszowe?

Podnośniki koszowe to maszyny, które umożliwiają bezpieczne i wygodne przemieszczanie się pracowników wraz z narzędziami i materiałami podczas prac na wysokości. I choć obecnie szeroko wykorzystuje się je w wielu branżach, nie wszyscy wiedzą, kto może zostać ich operatorem. Aby rozwiać te wątpliwości, przygotowaliśmy niniejszy artykuł.

Kto może zostać operatorem podnośnika koszowego?

Zgodnie z polskim prawem, operatorem podnośnika koszowego może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia potwierdzone certyfikatem wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Aby ubiegać się o takie uprawnienia, należy ukończyć specjalistyczne szkolenie i zdać egzamin potwierdzający wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu obsługi podnośników koszowych.

Jak przebiega szkolenie na operatora podnośnika koszowego?

Szkolenie na operatora podnośnika koszowego jest prowadzone przez specjalistyczne ośrodki szkoleniowe, posiadające stosowne akredytacje. Program szkolenia obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, pozwalając uczestnikom na zdobycie solidnej wiedzy z zakresu obsługi podnośników koszowych oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z tych maszyn.

Część teoretyczna szkolenia dotyczy głównie zagadnień związanych z budową podnośników koszowych, rodzajami i klasami tego typu maszyn, zasadami ich eksploatacji oraz obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa. Część praktyczna z kolei ma na celu przede wszystkim opanowanie umiejętności obsługi podnośników koszowych. W ramach zajęć uczestnicy uczą się prawidłowego i bezpiecznego sterowania maszyną w różnych warunkach pracy, jak i również przeprowadzania niezbędnych czynności serwisowych oraz kontroli stanu technicznego urządzenia przed i po jego eksploatacji.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego, który ma na celu sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności. Jeżeli egzamin zostanie zaliczony pomyślnie, osoba uzyskuje uprawnienia operatora podnośnika koszowego, które są ważne przez okres pięciu lat.