Jakie uprawnienia są konieczne do pracy z dźwigami i podnośnikami budowlanymi?

Prace na wysokościach są nieodłącznym elementem procesu budowlanego. Właśnie dlatego operatorzy dźwigów i podnośników budowlanych pełnią kluczową funkcję w tym sektorze. Czy każdy może jednak podjąć pracę w tym zawodzie? W niniejszym artykule omawiamy, jakie kwalifikacje muszą posiadać osoby obsługujące te maszyny.

Jakie uprawnienia musi mieć operator dźwigu lub podnośnika?

Praca z dźwigami i podnośnikami budowlanymi wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego w Polsce obowiązują ścisłe przepisy regulujące kwestię uprawnień osób obsługujących te urządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, każdy operator dźwigu lub podnośnika musi mieć odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Uprawnienia te są przyznawane po ukończeniu specjalistycznych szkoleń oraz zdaniu egzaminu przed komisją UDT.

Rodzaje uprawnień dla operatorów dźwigów i podnośników

Uprawnienia do obsługi dźwigów i podnośników są różnorodne, w zależności od rodzaju maszyny, z jaką ma do czynienia operator. Wyróżnia się między innymi uprawnienia do obsługi dźwigów wieżowych, samojezdnych czy żurawi. Ponadto istnieją także uprawnienia do obsługi podnośników koszowych, podestów ruchomych czy podnośników nożycowych. Ważne jest, aby operator miał odpowiednie kwalifikacje do obsługi konkretnego typu urządzenia.

Jak zdobyć uprawnienia operatora dźwigów lub podnośników?

Aby zdobyć uprawnienia do obsługi dźwigów i podnośników budowlanych, należy spełniać odpowiednie kryteria dotyczące m.in. stanu zdrowia oraz ukończyć kurs prowadzony przez autoryzowane centrum szkoleniowe. Szkolenia te składają się z części teoretycznej oraz praktycznej, gdzie uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa, konserwacji urządzeń czy prawidłowej obsługi maszyn. Po ukończeniu kursu kandydaci przystępują do egzaminu przed komisją UDT, który pozytywnie zdany, pozwala na uzyskanie uprawnień.

Znaczenie doświadczenia zawodowego dla operatorów dźwigów i podnośników

Warto pamiętać, że oprócz formalnych kwalifikacji, ważnym aspektem w pracy operatora dźwigu lub podnośnika jest doświadczenie zawodowe. Praktyka pozwala na zdobycie niezbędnych umiejętności oraz lepsze zrozumienie specyfiki pracy z różnymi rodzajami maszyn. Decydując się na współpracę z naszą firmą np. przy wynajmie podnośników w Dąbrowie Górniczej, można liczyć na wsparcie operatorów, którzy w swojej profesji zdobywają doświadczenie od lat.