Jakie uprawnienia trzeba posiadać na żurawie samojezdne?

Żurawie samojezdne to wyjątkowe maszyny, które odgrywają kluczową rolę we współczesnym budownictwie oraz pracach terenowych. Ich obsługa nie wydaje się skomplikowana, ale jak się okazuje, nie każdy może się jej podjąć. Aby zostać operatorem żurawia samojezdnego, trzeba spełnić odpowiednie wymogi i nabyć stosowne uprawnienia. O jakich uprawnieniach mowa? O tym piszemy w naszym dzisiejszym artykule.

Kto może zostać operatorem żurawia samojezdnego?

Warunkiem ubiegania się o uprawnienia operatora żurawia samojezdnego jest ukończenie osiemnastego roku życia. Równie ważne jest posiadanie co najmniej podstawowego wykształcenia. Kolejnym etapem w zdobywaniu uprawnień jest uzyskanie stosownego orzeczenia lekarskiego, które potwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania pracy jako operator. Lekarz bada stan zdrowia kandydata, aby upewnić się, że jest on w stanie sprostać wymaganiom fizycznym oraz psychicznym.

Innym istotnym wymogiem dla operatorów żurawi samojezdnych jest ukończenie stosownego kursu na prawo jazdy. Przeważnie wystarczające jest prawo jazdy kategorii B, jednak w przypadku posiadania prawa jazdy kategorii C, operator może dodatkowo poruszać się żurawiem po drogach publicznych. To ważna informacja dla wielu pracodawców, gdyż rozszerza zakres kompetencji operatora.

Jakie uprawnienia należy zdobyć, by móc obsługiwać żurawie samojezdne?

Aby zostać zawodowym operatorom żurawi samojezdnych, tak jak w przypadku podnośników nożycowych, należy ukończyć kurs przygotowujący do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Kursy te obejmują zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, gdzie kandydaci uczą się obsługi konkretnego rodzaju żurawia. Całość kończy się wspomnianym egzaminem, również z części praktycznej i teoretycznej.