Zasady konserwacji urządzeń dźwigowych

Konserwacja urządzeń dźwigowych to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale także gwarancja bezpiecznej i efektywnej pracy przy zastosowaniu tych maszyn. Właściwie przeprowadzane czynności konserwacyjne zapewniają długą żywotność maszyn, minimalizują ryzyko awarii oraz chronią zdrowie i życie osób korzystających z urządzeń dźwigowych. Jak zatem powinna wyglądać prawidłowa konserwacja? W niniejszym artykule postaramy się to wyjaśnić. Zapraszamy do lektury.

Bieżąca konserwacja urządzeń dźwigowych - podstawa bezpiecznej eksploatacji

Bieżąca konserwacja urządzeń dźwigowych obejmuje szereg czynności, które powinny być wykonywane regularnie przez osoby odpowiedzialne za obsługę maszyn. Prosty przegląd techniczny powinien być przeprowadzany m.in. przed każdym zastosowaniem maszyny. Celem takiego działania jest utrzymanie sprzętu w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Bieżąca konserwacja polega przede wszystkim na sprawdzaniu stanu poszczególnych elementów urządzenia, takich jak linie, łańcuchy, hamulce czy silniki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast podjąć odpowiednie działania naprawcze. Ważnym elementem bieżącej konserwacji jest również smarowanie ruchomych części urządzeń dźwigowych. Regularne smarowanie zapobiega zużyciu i korozji, co przekłada się na dłuższą żywotność maszyn. Ponadto warto pamiętać o utrzymaniu czystości urządzeń dźwigowych, gdyż zanieczyszczenia mogą powodować przegrzewanie się elementów, a tym samym zwiększać ryzyko awarii.

Okresowe przeglądy techniczne - kontrola stanu technicznego i zgodności z przepisami

Okresowe przeglądy techniczne urządzeń dźwigowych, takich jak podnośniki, mają na celu sprawdzenie ich stanu technicznego oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Przeglądy te są obowiązkowe i muszą być wykonywane przez uprawnione jednostki inspekcyjne. Częstotliwość przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych zależy od rodzaju urządzenia dźwigowego oraz od jego wieku i intensywności eksploatacji.

Podczas okresowego przeglądu technicznego inspektor dokładnie sprawdza m.in. stan lin, łańcuchów, hamulców, silników oraz innych kluczowych elementów urządzenia dźwigowego. Dodatkowo oceniane są parametry pracy maszyn. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, inspektor może nakazać wykonanie niezbędnych napraw lub nawet czasowe wyłączenie urządzenia z eksploatacji.